Privacy Verklaring

Privacybeleid

De website www.watwichelen.be is eigendom van WAT? Wichelen, dat een gegevensbeheerder is van uw persoonlijke gegevens.

We hebben dit privacybeleid aangenomen, dat bepaalt hoe we de informatie verwerken die wordt verzameld door www.watwichelen.be, waarin ook de redenen worden vermeld waarom we bepaalde persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Daarom moet u dit Privacybeleid lezen voordat u de website www.watwichelen.be gebruikt.

We zorgen voor uw persoonlijke gegevens en verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid en beveiliging ervan te waarborgen.

Persoonlijke informatie die we verzamelen:

Wanneer u de www.watwichelen.be bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de geïnstalleerde cookies op uw apparaat. Bovendien verzamelen we terwijl u de site bekijkt informatie over de individuele webpagina's of producten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de site hebben verwezen en hoe u met de site omgaat. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie". Bovendien kunnen we de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, adres, betaalinformatie, enz.) verzamelen tijdens de registratie om de overeenkomst te kunnen nakomen.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Onze hoogste prioriteit is de beveiliging van klantgegevens, en als zodanig kunnen we alleen minimale gebruikersgegevens verwerken, alleen zoveel als absoluut noodzakelijk is om de website te onderhouden. Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om potentiële misbruikgevallen te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op andere wijze geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou identificeren.

U kunt de website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie te onthullen waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifieke, identificeerbare persoon. Als u echter gebruik wilt maken van enkele functies van de website, of als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen of andere gegevens wilt verstrekken door een formulier in te vullen, kunt u ons persoonlijke gegevens verstrekken, zoals uw e-mailadres, voornaam, achternaam, woonplaats, organisatie, telefoonnummer. U kunt ervoor kiezen ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van sommige functies van de website. U kunt bijvoorbeeld onze nieuwsbrief niet ontvangen of rechtstreeks contact met ons opnemen via de website. Gebruikers die onzeker zijn over welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen via info@watwichelen.be.

Uw rechten:

Als u een Europese ingezetene bent, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht om geïnformeerd te worden.

  • Het recht op toegang.

  • Het recht op rectificatie.

  • Het recht om vergeten te worden.

  • Het recht op beperking van verwerking.

  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  • Het recht om bezwaar te maken.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Bovendien, als u een Europese ingezetene bent, merken we op dat we uw informatie verwerken om contracten die we mogelijk met u hebben te vervullen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de site), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen zoals hierboven vermeld, na te streven. Houd er bovendien rekening mee dat uw informatie buiten Europa kan worden overgedragen, inclusief Canada en de Verenigde Staten.

Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijke andere websites of de privacypraktijken van derden. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen van elke website te lezen die mogelijk persoonlijke informatie verzamelt.

Informatiebeveiliging:

We beveiligen de informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We hanteren redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonsgegevens in ons beheer en toezicht. Er kan echter geen garantie worden gegeven voor gegevensoverdracht via internet of draadloos netwerk.

Juridische bekendmaking:

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Contactgegevens:

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit beleid of als u ons wilt contacteren over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw persoonlijke informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@watwichelen.be