Algemene Voorwaarden

Welkom bij www.watwichelen.be!

Deze algemene voorwaarden vormen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van WAT? Wichelen, gelegen op www.watwichelen.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Ga niet verder met het gebruik van www.watwichelen.be als u het niet eens bent met alle voorwaarden en bepalingen zoals vermeld op deze pagina.

Cookies:

De website maakt gebruik van cookies om uw online ervaring te personaliseren. Door toegang te krijgen tot www.watwichelen.be, stemt u in met het gebruik van de vereiste cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina-server op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te verzenden. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te bedienen. U heeft de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen geen toestemming omdat ze altijd werken. Houd er rekening mee dat door vereiste cookies te accepteren, u ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een videovenster dat door derden wordt geleverd en geïntegreerd in onze website.

Licentie:

Tenzij anders vermeld, bezitten WAT? Wichelen en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle materialen op www.watwichelen.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze vanaf www.watwichelen.be voor uw eigen persoonlijk gebruik openen, onderworpen aan beperkingen zoals ingesteld in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

Deze overeenkomst begint op de datum hierboven.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te posten en uit te wisselen op bepaalde gebieden van de website. WAT? Wichelen filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van WAT? Wichelen, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is WAT? Wichelen niet aansprakelijk voor de reacties of enige aansprakelijkheid, schade of kosten die worden veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik en/of plaatsing en/of verschijning van de reacties op deze website.

WAT? Wichelen behoudt zich het recht voor om alle reacties te controleren en reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerechtigd bent om de reacties op onze website te plaatsen en alle benodigde licenties en toestemmingen hiervoor heeft;

De reacties geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooi of handelsmerk van een derde partij;

De reacties geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk vormt op de privacy.

De reacties zullen niet worden gebruikt om zaken te werven of promoten of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren.

U verleent hierbij aan WAT? Wichelen een niet-exclusieve licentie om uw reacties te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toe te staan ​​uw reacties in welke vorm, indeling of medium dan ook te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud:

De volgende organisaties mogen naar onze website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

Overheidsinstanties;

Zoekmachines;

Nieuwsorganisaties;

Online directory-distributeurs mogen op dezelfde manier naar onze website linken als ze linken naar de websites van andere vermelde bedrijven; en

Systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheids-winkelcentra en liefdadigheids-inzamelingsgroepen die mogelijk niet linken naar onze website.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

We kunnen andere verzoeken om links overwegen en goedkeuren van de volgende typen organisaties:

Algemeen bekende consumenten- en/of bedrijfsinformatiebronnen;

Dot.com-communitysites;

Verenigingen of andere groepen die liefdadigheid vertegenwoordigen;

Online directory-distributeurs;

Internetportalen;

Accountants-, juridische en adviesbureaus; en

Onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van WAT? Wichelen compenseert; en (d) de link past in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte de sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar WAT? Wichelen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst van alle URL's van waaruit u van plan bent te linken naar onze website, en een lijst van de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen naar onze website linken op de volgende manieren:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

Gebruik elke andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en opmaak van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Geen gebruik van het logo van WAT? Wichelen of ander artwork is toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Inhoudsaansprakelijkheid:

We zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden geuit. Geen enkele link mag verschijnen op een website die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt, anderszins in strijd is met, of pleit voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken om alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en ons linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden en -bepalingen te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, bent u vrij om contact met ons op te nemen en ons op elk moment op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dat te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze website correct is. We garanderen niet de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven we dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle vertegenwoordigingen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel;

Onze of uw aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

Een beperking van onze of uw aansprakelijkheid op enige manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of

Een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande alinea; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn we niet aansprakelijk voor enige verlies of schade van welke aard dan ook.